Uslovi korišćenja

NAČINI KUPOVINE:

1. Pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa narudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke.
Plaćanje se vrši u gotovom novcu na ruke kuriru koji vam donosi pošiljku.

2. Čekovima građana

Gejmerskestolice.rs nude Vam odloženo plaćanje čekovima do 12 mesečnih rata bez kamate. Prva rata se plaća odmah, a ostale svakog narednog meseca.

Moguće je izvršiti plaćanje i u manjem broju rata od 12 rata isto kao i kombinovati načine plaćanja.

Kupovina robe na rate može se izvršiti uz prisustvo vlasnika čekova zajedno sa dokumentima (lična karta i čekovna kartica).

Pored uredno ispisanih podataka na čeku, kupac je dužan da na pozadini čeka napiše broj telefona i broj važeće lične karte.

3. Platnim karticama

Kreditne kartice iz programa MasterCard,VISA i American Express omogućavaju Vam beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata u trgovinama širom zemlje sa kojima Banca Intesa ima ugovorenu poslovnu saradnju.

Najveći broj rata u našim prodavnicama može biti 12. Kreditni limit na Vašoj kartici se, odmah po obavljenoj transakciji,umanjuje za ukupan iznos.

Za MasterCard i Visa kreditne kartice, rate dospevaju na plaćanje 10. u mesecu, za American Express® kreditne kartice, rate dospevaju na plaćanje 15. u mesecu u originalnom iznosu i kao takve su u celosti oslobođene kamate. Na Vašem mesečnom računu za kreditnu karticu biće prikazan iznos rate koja je dospela na plaćanje, a u opisnom delu označeno je koja rata je u pitanju.

Plaćanje na rate American Express® kreditnim karticama je drugačije u odnosu na MasterCard i Visa kreditne kartice i funkcioniše na sledeći način:

– Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod

– Sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate

Prihvatamo i SVE OSTALE PLATNE i KREDITNE KARTICE drugih banaka.

4. Plaćanje nalogom za prenos

Uplatite direktno na naš račun u banci. Koristite identifikacijski broj porudžbine kao poziv na broj. Vaša porudžbina će biti isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime ILIJA PETKOVIĆ PR GPS SVET obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ILIJA PETKOVIĆ PR GPS SVET (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije.

Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu: „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ILIJA PETKOVIĆ PR GPS SVET je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

DOSTAVA

Rok isporuke za preuzete pošiljke je od 08-17 h prvog narednog radnog dana, izuzev za određena područja ( manja, udaljena mesta ) za koje se vrši isporuka po drugačijem rasporedu dostave ,kao i u svakom drugom slučaju više sile i događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti.

Molimo vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite na 066/207-813 ili na e-mail office@gejmerskestolice.rs

Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko vas kurir ne pronađe na adresi, da vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovorili se o ponovnom slanju.

U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je 72h (do 3 radna dana).

Ako traženi artikal nemamo trenutno na stanju možemo Vam ponuditi zamenski model sličnih karakteristika.

Rok isporuke za proizvode koje ručno pravimo kao što su SPA fiksni kreveti i stilske sofe je 7-20 radnih dana za teritoriju Srbije.

Za inostranstvo dogovaramo se oko vremena isporuke.

PRAVA POTROŠAČA:

Zakonska prava potrošača su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača (‚‚Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016).

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili d rugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošača). Kupci koji proizvod koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošača pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 24 ili 12 meseci.

Ovlašćeni servis će na osnovu stanja proizvoda utvrdiće da li je proizvod upotrebljivan u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti.

Obaveze potrošača:

– da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost jer se naknadne reklamacije tog tipa neće uvažiti;

– Montaža proizvoda je u obavezi kupca i nije uračunata u cenu proizvoda.Montaža proizvoda mora biti obavljena u skladu sa tehničkim propisima koji definišu datu oblast.

– da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave;

– da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove ugovorne izjave;

– da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalan fiskalni račun, originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni;

– u slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa potrošač je dužan da dostavi prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI ROBE:

Prodavac je dužan Potrošaca (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

Prodavac će Potrošaču predati uputstvo za upotrebu i montažu.

Shodno članu 52. Zakona o zaštiti potrošača (‚‚Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014 I 6/2016) ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira izmenu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošaca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao.

Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine. Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom, tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalni račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca.

Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (revers).

Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda na servis. Potrošač je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Potrošač nece moći da preuzme robu sa servisa.

Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka.

Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu.

Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta, neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku.

Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta do ili sa adrese Potrošača. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu ce vršiti ovlašćena lica Prodavca (serviseri).

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.

Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi Potrošača i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenute nesaobraznosti došlo krivicom Prodavca.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa, kao i svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu Potrošaša tek nakon što Potrošac uplati na tekući račun Prodavca sve nastale troškove.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na načine koji su opisani u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. S toga će Potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku.

Neblagovremeno davanje saglasnosti Potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju ce Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost proizvoda, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišcenje i sl. Od Potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Potrošača ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca.

Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Potrošač će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

• Sve dodatne informacije vezane za servis Potrošač može dobiti pozivom na broj telefona + 381 66 207 813.

DETALJI UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe.

Potrošač je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenim ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od trenutka zaključenja ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane,svi prozvodi koji se namenski prave prema željama kupca.

3.ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene. Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

Garancija:

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5.

Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošača). Kupci koji proizvod koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošača pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

Ovlašćeni servis će na osnovu stanja proizvoda utvrdiće da li je proizvod upotrebljivan u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti.

Proizvođačka garancija za kancelarijske i gejmerske stolice :

Garancija se odnosi na normalno funkcionisanje stolice u roku od 12 meseci.

Normalna upotreba stolice identifikovana je kao ekvivalent od četrdeset (40) radnih sati nedeljno u jednoj smeni.

U meri u kojoj se stolica koristi na način koji prevazilazi normalnu upotrebu, primenjivi garantni rok će se smanjiti proporcionalno.

Garanciji ne podleže potrošni materijal : sunđer ili memorijska pena i veštačka koža

REKLAMACIJE:

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

1. Reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad

To znači sledeće: Isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji:

- U koliko ste nakon prijema paketa utvrdili oštećenje rok da prijavite oštećenje je 24 h od prijema, kako bi vasa reklamacija bila prihvaćena.

-Ako prilikom prijema paketa utvrdite oštećenje niste u obavezi da primate paket, možete odbiti prijem pošiljke.

-Ukoliko je uređaj koji ste primili je nekompletan ili nedostaju delovi, potrebno je prijaviti u roku od 24 h uočene nedostatke.

-ako tokom montaže ili prvog korišćenja utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom na 066/207-813 ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

2. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste uređaj kupili i gde ga možete i reklamirati, ili neki od naših servisa.

Robu kupljenu preko web-a i call centra, moguće je reklamirati i u maloprodajnom objektu.U slučaju slanja robe kurirskom službom u obavezi ste da adekvatno upakujete uređaj, jer u slučaju fizičkog oštećenja u transportu, trošak oštećenja pada na kupca, tj. pošiljaoca u skladu sa zakonom o poštanskim uslugama.

PRAVA NA REKLAMACIJU NE VAŽE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

• Ukoliko se kupac nije pridržavao tehničkog uputstva o upotrebi i uputstva o održavanju proizvoda

• Ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da je kupac nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom.

• Ukoliko je proizvod servisirala neovlašćena osoba.

• U slučaju oštećenja nastalih strujnim udarom, udarom groma, elementarnim nepogodama i sl.

• Uticaja vlage, vode, toplote, ekstremnih uslova sredine i sl.;

• Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal;

• Pravo na reklamaciju se ne odnosi na : sunđer ili memorijska pena,veštačku kožu,tj.na sav potrošni materijal.

• U garanciju ne ulaze oštećenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika, odnosno oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika.

• Normalni tragovi poput ogrebotina, udubljenja, nabora, diskoloracija itd. smatraće se normalnim karakteristikama, i ne tumače se kao oštećenja.

• Normalna habanja, koja se mogu očekivati tokom upotrebe.

• Ne možemo garantovati za grebanje i abraziju veštačke kože, jer je veštačka koža podložna prljanju prilikom upotrebe.

• Pri popravci ili zameni neispravnog proizvoda, ne garantujemo podudaranje boje, teksture ili farbe.

Kontakt

Sajt gejmerskestolice.rs je vlasništvu firme Ilija Petković PR GPS Svet.

PIB: 108203295

Matični broj : 63289086

Sedište firme: 22330 Nova Pazova,Svetog Save 12

Izdvojena poslovna jedinica : Tošin bunar 181 lokal br. L1-31, Beograd, 11070 Novi Beograd

Kontakt telefoni :

Mobilni: +381(0) 66/207-813

Fiksni: +381(0) 11/311-03-74

e-mail: office@gejmerskestolice.rs

Sve cene na sajtu su sa iskazanim PDV-om.

Dostava nije uračunata u cenu.

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Gejmerskestolice.rs se obavezuju da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.